sodermalm.hyrabostad-stockholm.se: Bostad i Söder Mälarstrand

Bostad i Söder Mälarstrand

Söder Mälarstrand är en strandgata med kaj på Södermalm. Den sträcker sig längs Riddarfjärden från Pålsundet i väst till Centralbron i öst och är ca 2200 meter lång. Längs Söder Mälarstrand finns inte många byggnader (jämförd med exempelvis Norr Mälarstrand). Södra sidan består huvudsakligen av en förkastningsbrant och norra sidan är ett obebyggd kajområde. Längs gatan ligger Münchenbryggeriet, malmgården Heleneborg och Mariahissen. Münchenbryggeriet är ett mäss- och konferenscenter och fram till år 1971 var det ett bryggeri i lokalerna. Kungliga Svenska Balettskolan har också sina verksamheter i byggnaden.

Icon CO2 neutral website English transparent.png